Klimatforskning vid Uppsala universitet får 11 miljoner

4 november 2016

Vetenskapsrådet beviljar sammanlagt 54 miljoner kronor till tio olika forskningsprojekt om klimat och miljöförändringar i låginkomstländer. Två av forskningsprojekten leds av forskare vid Uppsala universitet.

De tio projekten har valts ut bland 106 inkomna ansökningar. I varje forskargrupp som beviljas medel deltar minst en forskare från ett låginkomst- eller lägre medelinkomstland. Satsningen är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet, Sida och Formas.

– Den forskning som stöds genom denna gemensamma satsning bidrar med viktig kunskap för att uppnå flera av de globala hållbarhetsmål som FN ställt upp inom Agenda 2030, säger Kerstin Sahlin, huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet.

Satsningen ska också stärka unga forskare. Därför finns minst en yngre forskare vid ett svenskt lärosäte med i alla forskargrupperna som beviljas medel. Bidragen finansieras med regeringens biståndsmedel – som kanaliseras via Vetenskapsrådet och Sida – samt av Formas forskningsanslag.

De beviljade projekten vid Uppsala universitet:

  • Hanne Fjelde, Uppsala universitet, 5 386 000 miljoner kronor
    Klimatförändringar, matosäkerhet och väpnad konflikt
  • Paul Lane, Uppsala universitet, 5 618 000 miljoner kronor
    Klimatförändringar: anpassning och resiliens