Rudbeckmedaljörer och Linnémedaljör utsedda

5 december 2016

Uppsala universitets Rudbeckmedalj och Linnémedalj.

Uppsala universitets Rudbeckmedalj och Linnémedalj.

Rudbeckmedaljen tilldelas i år forskarna professorerna Sverker Gustavsson, Lena Kjellén och Peter Stoica, medan Linnémedaljen tilldelas professor Hans Ellegren. Medaljerna delas ut vid vinterpromotionen den 27 januari 2017.

Linnémedaljen instiftades i maj 2006 med anledning av 300-årsjubiléer av Carl von Linnés födelse den 23 maj 1707. Medaljen i guld ges till ”utomordentligt framstående vetenskaplig gärning särskilt inom de linneanska vetenskapsområdena men också för synnerligt befrämjande av Linnéminnet eller Uppsala universitet”.

Linnémedaljen tilldelas Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi vid institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet.

Motivering:
Hans Ellegren belönas för sina studier av evolutionära processer som styr livets utveckling. Hur uppkommer nya arter? Vad ligger i den genetiska bakgrunden till varför närbesläktade arter kan ha barriärer som förhindrar att de korsar sig med varandra? Ellegren har bland annat kartlagt hela arvsmassan hos två olika arter av flugsnappare för att svara på dessa frågor. Resultaten har fått stora internationella genomslag och de publiceras i vetenskapsvärldens yppersta tidskrifter.

Uppsala universitets Rudbeckmedalj delades ut för första gången 2003. Medaljen instiftades av universitetet den 17 september 2002 med anledning av 300-årsminnet av Olof Rudbeck d ä:s död. Den delas ut ”för utomordentligt framstående insatser inom vetenskapen och förlänas i första hand för sådana förtjänster eller resultat vunna vid Uppsala universitet”.

Rudbeckmedaljen tilldelas Sverker Gustavsson, professor emeritus i statsvetenskap vid statsvetenskapliga institutionen; Lena Kjellén, professor i medicinsk glykobiologi vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi samt Peter Stoica, professor i signalmodellering vid institutionen för informationsteknologi.

Motiveringar:
Sverker Gustavsson har under sin långa karriär placerat centrala författnings- och förvaltningspolitiska frågor i blickfånget. Han har studerat hur den offentliga verksamheten europeiserats och professionaliserats, med utgångspunkt i vad som främjar respektive undergräver demokratin. Gustavsson har utvecklat en verklighetsnära statskunskap, som analyserar och diskuterar frågor av dagspolitisk betydelse på ett sätt som förtydligar politiska motsättningar och avvägningar, inte minst vad gäller EU- och universitetspolitik. Gustavsson har uthålligt försvarat den akademiska friheten och i sin argumentation för akademisk liberalism formulerar han tydligt varför universitetet bör styras enligt kollegiala principer.

Lena Kjellén leder sedan flera år tillbaka en mycket framgångsrik forskning om komplexa kolhydraters molekylärbiologi. Detta har lett till grundläggande förståelse av normal fosterutveckling men även om uppkomstmekanismer för sjukdomar ibland annat skelett och muskler.

Peter Stoica är en mästare i att använda teoretiska modeller för att beskriva signalers spektrala utseende. Hans breda intressen omfattar frågor som trådlös kommunikation, mikrovågsavbildning för att hitta bröstcancer, radarsignaler, signaler från landminor för att nämna några. Stoica är en av världens mest citerade forskare inom området ingenjörsvetenskaper och har bidragit med viktiga läroböcker för vår grundutbildning.

Medaljerna överlämnas vid doktorspromotionen den 27 januari 2017.