Nya Martin H:son Holmdahl-pristagare utsedda

7 december 2016

Martin H:son Holmdahl-stipendiet är Uppsala universitets främsta utmärkelse för insatser som främjar mänskliga fri- och rättigheter. I år delas priset ut till Anna-Sara Lind, docent i offentlig rätt och Lindsey Doyle, masterstudent vid institutionen för freds- och konfliktforskning.

Uppsala universitetets främsta utmärkelse för insatser som främjar mänskliga fri- och rättigheter är Martin H:son Holmdahl-stipendiet. Det inrättades 2003 till förutvarande rektor Martin H:son Holmdahls 80-årsdag och fortsätter efter hans bortgång att delas ut till hans minne. Priset uppgår till 25 000 kronor.

Stipendiet kan tilldelas anställda och studenter inom universitetet, enskilt eller i grupp. Nomineringar inkommer från universitetets fakulteter, institutioner och studenter. En särskild av Rektor utsedd stipendienämnd fattar beslutet.

Stipendienämnden har beslutat att priset för 2016 delas mellan docent Anna-Sara Lind, juridiska institutionen och studerande Lindsey Doyle, freds- och konfliktforskning.

Motivering: 

Anna-Sara Lind, docent i offentlig rätt, är en forskare som genom sin vetenskapliga gärning på ett föredömligt sätt arbetat med frågor om mänskliga rättigheter genom att också ta upp sociala rättigheter och inte minst rätten till hälsa. Särskilt viktigt är att hon uppmärksammat dessa frågor även utanför akademin. Hon är nu engagerad i universitetets satsning på mångvetenskaplig forskning om rasism.

Lindsey Doyle studerar för masterexamen och är Rotary Peace Fellow vid institutionen för freds- och konfliktforskning. Hon förenar på ett ovanligt och inspirerande sätt akademisk förmåga och yrkeserfarenheter i ett gränsöverskridande arbete – där också konstnärliga uttryck är centrala – för mänskliga rättigheter och fredsbyggande i svåra konflikter runt om i världen.

Priset delas ut vid vinterpromotionen den 27 januari.

Läs mer om Martin H:son Holmdahl-stipendiet.