Världskänd urbanforskare föreläser

4 april 2017

Den 20 april kommer David Harvey till Uppsala för att hålla föreläsningen Uppsala Lecture in Housing and Urban Research.

Den 20 april bjuder Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) in till föreläsningen Uppsala Lecture in Housing and Urban Research. 2017 års föreläsare är professor David Harvey – världsledande teoretiker inom forskningsfältet urbana studier.

– Det är med stor stolthet och glädje som Institutet för bostads- och urbanforskning hälsar David Harvey välkommen och vi ser fram emot en spännande föreläsning, säger Roger Andersson, professor i kulturgeografi, ssk bosättning och bebyggelse vid IBF.

David Harvey, professor i antropologi och geografi vid the Graduate Center of the City University of New York (CUNY), är en världsledande teoretiker inom fältet urbana studier. Hans 26 böcker tillhör urbanforskningens mest lästa och hans webb-sända lektioner om Marx’ Kapitalet följs av miljoner runt om i världen.

David Harveys huvudsakliga forskningsintresse är kapitalismens historiska och inte minst geografiska utveckling. Under 1970- och 1980-talet, med publikationer som Social Justice and the City (1973), The Limits to Capital (1982), och The Urban Experience (1989), analyserade Harvey sambandet mellan kapitalackumulationen och den byggda miljön och hur urbaniseringsprocessen var intimt förknippad med kapitalets cirkulation.

David Harvey har stor betydelse som geograf, urbanforskare och förnyare av marxismen. Han är också en stark förespråkare för rörelser som ”Rätten till staden”.

David Harvey har sedan tidigare band till Uppsala universitet. 1960-1961 var han post-doc vid kulturgeografiska institutionen och år 2000 utnämndes han till hedersdoktor vid Uppsala universitetet.

Alla är välkomna!

Föreläsning med David Harvey:
Visualizing Capital
20 april kl. 15.00
Uppsala slott, Rikssalen

Platser kan intas från och med 14.30.

Alla åhörare inbjuds till efterföljande mingel.

Om Uppsala Lecture in Housing and Urban Research
Sedan 2010 arrangerar IBF den årliga föreläsningen Uppsala Lecture in Housing and Urban Research. Föreläsningen hålls av en internationellt ledande forskare inom bostads- och urbanforskningsområdet.
Läs mer om IBF