2017 års Skytteanska pris till professor Amartya Sen

20 april 2017

Årets Skytteanska pris för enastående bidrag till statskunskapen tilldelas Amartya Sen, Thomas W. Lamont Professor vid Harvard University.

Amartya Sen får priset för sin mångsidigt inriktade gärning som ”kombinerar insikter om människans sårbarhet med kunskaper om den demokratiska politiska maktens unika möjligheter att lindra och avhjälpa denna utsatthet”. 

Årets skyttepristagare Amartya Sen.
Bild: Anna Ileby/Skytteanska stiftelsen

Amartya Sen är av indisk härkomst, och har sedan decennier varit knuten till Cambridge i England, Harvard i USA och till Delhi University i Indien. 1998 mottog han Riksbankens pris till Alfred Nobels minne och har använt dessa pengar för att starta Pratichi Trust i Indien och Bangladesh som särskilt arbetar för kvinnors rättigheter till utbildning och sjukvård.

Priset delas ut vid en ceremoni vid Uppsala universitet den 30 september 2017.

Fakta om priset:
1622 inrättade dåvarande universitetskanslern Johan Skytte den skytteanska professuren i statskunskap och vältalighet. Idag är det troligen världens äldsta fortfarande aktiva professur i statsvetenskap. De gårdar som var en del av den ursprungliga donationen finansierar fortfarande både forskning och det skytteanska priset. Priset och en prissumma på 500 000 kronor delas ut av Skytteanska stiftelsen vid Uppsala universitet till den som gjort det ”mest värdefulla bidraget till statskunskapen”. I år delas priset ut för 23:e gången.

Läs mer om årets pristagare i Li Bennich-Björkmans (innehavare av den skytteanska professuren) understreckare i dagens Svd.

Läs mer om Skytteanska priset på stiftelsens webbplats