Delia Baldassari blir första mottagaren av Hans L Zetterbergpriset

22 maj 2017

Professor Delia Baldassari vid New York University blir den första mottagaren av Hans L Zetterbergpriset i sociologi. Hon kommer att ta emot priset vid en prisceremoni som och äger rum på Museum Gustavianum i Uppsala klockan 15.15 den 29 maj. I samband med detta kommer pristagaren hålla en öppen föreläsning. Evenemanget är öppet för allmänheten.

Professor Delia Baldassari tilldelas Hans L Zetterbergpriset i sociologi för sitt framstående bidrag till den politiska sociologin. Hon har använt en rad olika metoder för att öka kunskapen om ett antal relevanta samtidsfrågor.

Baldassari har exempelvis studerat röstbeteende, nätverk, socialt kapital och opinioner. I sina arbeten visar Delia Baldassari hur socialt handlande och individers bidrag till kollektivt handlande beror av deras strukturella positioner i nätverk. Hennes arbete kännetecknas av hög precision och intellektuell öppenhet för användande av olika metoder.

- Professor Delia Baldassari är redan en mycket etablerad forskare, men hon har verkligen framtiden för sig. Europeiska forskningsrådet har till exempel tilldelat henne ett större ERC grant. Vi på den sociologiska institutionen ser med glädje och tacksamhet fram mot föredraget och den uppmärksamhet som riktas mot vårt ämne. Förutom att det ger välförtjänt fokus på den som erhåller priset, så ger det institutionen en möjlighet till ytterligare kontakter med framstående forskare. Priset är förhoppningsvis en inspirationskälla för yngre sociologer, säger Patrik Aspers ämnesföreträdande professor i sociologi vid Uppsala universitet och medlem i prisjuryn.

Hans L Zetterbergpriset delas ut till ”yngre forskare, svenska eller utländska, som med sitt vetenskapliga arbete, helst genom att fruktbart kombinera teori och praktik, flyttat fram forskningsfronten”. Priset skall delas ut årligen och skall ses som internationellt. Prissumman är 100 000 kronor.

Priset har möjliggjorts genom en donation från Hans L Zetterbergs familj: hustrun Karin Busch Zetterberg, sonen Martin C Zetterberg och dottern Anne D Zetterberg. Donationen omfattar även inredning och böcker i The Hans L Zetterberg Room på sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. Hans L. Zetterberg (1927-2014) studerade sociologi i Uppsala och var en av Torgny Segerstedts första elever i det nya ämnet som först i landet etablerats 1947. Han var under flera år verksam vid sociologiska institutionen i Uppsala (fil lic 1952).