Uppsala universitet får ny UNESCO-professur

5 juli 2017

Ashok Swain, institutionen för freds- och konfliktforskning

Ashok Swain vid institutionen för freds- och konfliktforskning får ny UNESCO-professur om internationella vattenfrågor.

Tillgången till färskvatten är helt avgörande för människors möjlighet att överleva. Men i stora delar av världen är färskvatten en bristvara och bristen ger ofta upphov till olika former av konflikter. Vid Uppsala universitet pågår bred naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig forskning kring dessa internationella vattenfrågor.

Uppsala universitet har nu tecknat ett avtal med UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) om att inrätta en särskild professur vid Uppsala universitet med inriktning på forskning om internationella vattenfrågor – UNESCO Chair on International Water Cooperation. Uppdraget är att främja och leda forskning och utbildning inom vattenområdet och att arbeta för att underlätta samarbete inom och utanför Uppsala universitet.

Förordnad som ny UNESCO-professor blir Ashok Swain, professor vid institutionen för freds- och konfliktforskning och föreståndare för “Research School on International Water Cooperation” vid Uppsala universitet.

– Jag är naturligtvis mycket hedrad över att få en UNESCO-professur, säger Ashok Swain. En stor del av min forskning handlar om vatten, klimatförändringar, fred och konflikter och mitt arbete kommer att ske inom ramen för forskarskolan för internationellt vattensamarbete som etablerades 2014 i samarbete med Sveriges första UNESCO-centrum (International Water Cooperation vid Stockholm International Water Institute – SIWI).

Läs mer om Research School for International Water Cooperation

Läs mer om UNESCO:s arbete med vattenfrågor

Läs mer om Ashok Swain