Ny dekan ser fram emot uppdraget

21 augusti 2017

Fotografi på Mats Edenius på hans arbetsrum.

Samhällsvetenskapliga fakultetens nya dekan Mats Edenius, professor i informationssystem.

Hallå där Mats Edenius, professor i informationssystem, du är nyvald dekan för samhällsvetenskapliga fakulteten från 1 juli 2017. Hur känns det inför det nya uppdraget?

–  Jag ser fram emot det, det var en förutsättning för att tacka ja till uppdraget. Det är jätteviktigt att känna en lust och nyfikenhet att ta på sig ett dylikt uppdrag, men det är mycket att lära.

– Hur ser du på dekanens roll?

Dekanen ska vara ett stöd till prefekterna som har ett otroligt utsatt och krävande uppdrag. Jag har som prefekt på institutionen varit med om att bygga upp en ny institution de senaste 6-7 åren och vet att prefekterna många gånger har en stresshantering som ingen ska behöva arbeta med. Dekanen är förstås viktig för andra frågor också, till exempel för att förhandla om resurser inom universitet och när det blir större problem.

– Som dekan hoppas jag också bidra till att sätta fokus på behovet av samhällsvetenskaplig forskning, forskning som är viktig för att till exempel förhindra krig eller utveckla en ekonomi i samklang med våra behov. Samtidigt är det viktigt att vi inte gräver ner oss utan arbetar för en rörlighet inom universitet där vi stödjer och blir starka tillsammans.

Vilka frågor ser du just nu som viktiga att arbeta med?

– Undervisning och forskning på institutionerna ska vara i fokus och vi ska vara stödet. Vi måste därför vara varsamma med att centralisera beslut om pengar och verksamhet, ambitionen ska vara att hitta bra lösningar och försöka leda ner så mycket som möjligt på institutionerna.

– Utvärdering och mätbarhet är en viktig fråga att hitta en balans i. De är till viss del nödvändiga men inte alltid av godo.

– Språkfrågan är en annan viktig fråga, vi måste bli bättre på att vara inkluderande och välkomnande, vi måste alla försöka hjälpa varandra. Samtidigt är vi en svensk myndighet i en svensk kultur och förvaltningsspråket är svenska och vi ska inte vara rädda för att ställa krav men där det behövs och är värdefullt ska vi arbeta med två språk.

– Det känns också som att vetenskapsområdet söker sin själ och plats och det behöver vi arbeta med. Det är också viktigt att inte glömma bort all undantagshantering som är oundviklig, den är viktig och tar mycket tid.