Hur bör internationella aktörer stötta demokratisering?

18 september 2017

Fotografi på Lisa Hultman.

Lisa Hultman, docent i freds- och konfliktforskning, leder en av paneldebatterna på jubileumssymposiet "Human progress in the 21st century" 21 september.

Hallå där Lisa Hultman, docent i freds- och konfliktforskning, som ska hålla i paneldebatten "The role of external actors" på jubileumssymposiet "Human progress in the 21st century– Bright and dark sides of Democratization". Vad kommer paneldebatten att handla om?

– Vi kommer att i ljuset av det som sagts tidigare under dagen på symposiet diskutera externa aktörers roll för att stötta demokratisering på platser med konflikter.

Kan du avslöja några konkret frågor som ni kommer diskutera?

– Vi kommer bland annat diskutera vad externa aktörer, till exempel FNs internationella organ, kan göra för att hjälpa parterna i en konflikt. Ofta är det större möjlighet att det blir en demokratisering i de konflikter där internationella aktörer går in och hjälper till att få fram ett fredsavtal men det finns många frågor som kan hanteras på olika sätt. Ska till exempel alla orättvisor upp till ytan och hanteras? Vi kommer också att diskutera den spänning som ofta uppstår mellan internationella och lokala aktörer.

2014 fick du en femårig finansiering som Wallenberg Academy Fellow. Vad har det betytt för din forskning?

– Det har varit oerhört betydelsefullt för att kunna bygga upp en miljö med flera forskare där vi kan ta oss an svåra frågor från olika håll.

Vad är din forskning fokuserad på?

– Jag forskar på att förstå hur fredsbevarande operationer kan minska konflikter. Till exempel har vi lärt oss en anledning till att vissa fredsbevarande operationer kan vara väldigt effektiva, om parterna i en konflikt själva har en stark intern kontroll, nästan militär disciplin, blir det lättare att hantera en fredsprocess eftersom det är lättare att påverka incitamenten för en grupp som har kontroll. Om det är parter utan intern kontroll blir externa aktörers insats oftast mer polisiär.

---

Fakta

Symposiet "Human progress in the 21st century – Bright and dark sides of Democratization" hålls med anledning av att "Knut och Alice Wallenbergs Foundation" firar 100 år. Symposiet  är gratis men anmälan ska göras i förväg.

Symposiet hålls 21 september kl. 9.00– 17:00 i Uppsala universitetshus.

Wallenberg Academy Fellows är ett femårigt karriärprogram för forskare som får resurser för att långsiktigt utveckla sin verksamhet.

Läs mer