Sök post doc-stipendier

29 september 2017

Animerad bild på jorden med nätverk mellan människor på olika världsdelar.

SYLFF-stipendierna finansieras genom en donation från nuvarande Nippon Foundation med syfte att fostra framtidens ledare.

Nu är anmälan öppen för att söka post doc-stipendier för forskare knutna till samhällsvetenskapliga fakulteten. Ansökan senast 6 november.

Anmälan är öppen för de så kallade SYLFF-stipendierna, post doc-stipendier med upp till 3 års försörjning. Syftet med stipendierna är att främja yngre samhällsvetenskapliga forskare i deras vetenskapliga karriär och internationella kontakter.

Behörig att söka är den som sedan 2013-01-01 disputerat för doktorsexamen inom en samhällsvetenskaplig fakultet, dessutom ska du ha anknytning till den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet genom att:

  • ha avlagt doktorsexamen vid Uppsala universitet eller
  • inneha anställning knuten till institution inom den samhällsvetenskapliga fakulteten i Uppsala eller
  • inneha forskningsanslag knutet till institution inom den samhällsvetenskapliga fakulteten i Uppsala.

SYLFF-stipendierna delas ut varje år med ansökan på hösten.

Anmälan senast 6 november 2017.

---

Läs mer