Workshop i förebyggande konfliktarbete

16 oktober 2017

Landskapsfotografi med sjö i förgrunden och snötäckta berg i bakgrunden.

Hantering och förebyggande av konflikter i samband med vatten är temat för en workshop för beslutsfattare och yrkesverksamma i Lima 2-4 november. På bilden sjö i bergskedjan Cordillera negra i Peru.

2-4 november är det workshop för beslutsfattare, experter och studenter i Lima om förebyggande av konflikter relaterade till vatten, miljö, klimatförändringar och hållbar landsbygdsutveckling.

Workshopen är ett samarbete mellan institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet och Universidad Nacional Agraria La Molina i Lima, Peru. Workshopen riktar sig till beslutsfattare, experter och studenter för att deltagarna i framtiden ska kunna hantera eller förebygga konflikter bättre. I Peru finns idag cirka 200 konflikter, till exempel konflikter kopplade till gruvindustrin. Kunskaperna från projektet kommer också samlas i en bok på spanska.

– Det här är ett sätt där Sverige kan dela med sig av sitt kunnande inom hantering och inte minst förebyggande av konflikter, säger initiativtagaren och projektledaren Azril Bacal.

Workshopen utgår från konkreta, aktuella exempel för att diskussionerna ska bli så meningsfulla som möjligt för deltagarna.

– Vi utgår från vetenskapliga analyser av konkreta aktuella exempel som vi diskuterar på plats med alla relevanta aktörer på plats. Det är en bra diskussion med olika sidor av konflikter och för mig som forskare är det en möjlighet att diskutera direkt olika aktörer, säger Ashok Swain, professor i freds- och konfliktforskning.

Ashok Swain har i sin forskning fokuserat mycket på konflikter relaterade till vatten och blev sommaren 2017 utnämnd till UNESCO-professor  för internationellt vattensamarbete.

Det här är tredje gången workshopen hålls, första gången var 2013. För institutionen för freds- och konfliktforskning innebär samarbetet dels en väg att få praktisk användning av forskningen dels ett sätt att få mer kontakter med Latinamerika.

– Vi tycker det är viktigt att stötta initiativet och ser det som en möjlighet att bygga upp mer kontakt och kunskap om den delen av världen, säger Magnus Öberg, prefekt för institutionen för freds- och konfliktforskning.