Nya hedersdoktorer vid samhällsvetenskapliga fakulteten

20 oktober 2017

De amerikanska professorerna Henry Jenkins, som bland annat forskar på nätaktivism, och I. William Zartman, som forskar på konfliktlösning, har utsetts till nya hedersdoktorer vid Uppsala universitets samhällsvetenskapliga fakultet.

Henry Jenkins är Provost’s Professor of Communication, Journalism, Cinematic Arts and Education och verksam vid University of Southern California, Los Angeles, USA. Han har gjort stora insatser inom flera olika akademiska områden, som kulturstudier, statsvetenskap, sociologi och medie- och kommunikationsvetenskap. En av hans viktigaste insatser är att han har påvisat den politiska betydelsen av populärkultur. I tidiga arbeten från 1990-talet fokuserade han på fans av populära TV-serier, medan senare forskning inriktats på deltagande kulturer och ungdomars användning av online-medier. Utmärkande för Jenkins arbeten är att han konsekvent påminner om att vanliga människor inte är offer eller slavar under tekniken utan kan använda teknologier i aktivistiskt syfte. Hans kombination av optimism och kritisk realism har inspirerat flera generationer forskare och han har även nått ut till många icke-akademiska grupper och stödjer deras arbete för en bättre och mer deltagande värld.

I.William Zartman är Jacob Blaustein Professor Emeritus vid Johns Hopkins University, Washington, D.C. där han fortsatt undervisar masterstudenter i konfliktlösning. Flera av hans böcker räknas till klassikerna inom fredsforskningen, och återfinns som kurslitteratur vid åtskilliga universitet runt om i världen, t.ex. ”The 50 % Solution” (1976) och “International Mediation in Theory and Practice” (1985). Zartman är en av pionjärerna när det gäller studiet av medling och förhandlingar och flera av hans begrepp – särskilt ”hurting stalemate” och ”ripe moment” – har fått universell spridning. Böckerna utgör ofta reaktioner på pågående diskussioner, exempelvis om risken för folkmord, möjligheten att förhandla med terrorister, eller värdet av traditionella konfliktlösningsmekanismer. Zartmans expertis omfattar framförallt Mellanöstern och Afrika och hans bidrag karaktäriseras av en imponerande kombination av bredd och djup, teori och empiri. Han leder den internationella forskargruppen PIN (Processes of International Negotiations) och har under de senaste 20 åren varit återkommande föreläsare, handledare, opponent och projektdeltagare vid Uppsala universitet.

Promotionen äger rum i Universitetshuset den 26 januari 2018.