"Politikerna måste ta till sig vattenproblemen"

Genom åren har Ashok Swain träffat otaliga politiska ledare för att lyfta fram vikten av politiska lösningar kring gränsöverskridande vattentillgångar.

Ashok Swain vill öka den politiska medvetenheten om vattenproblemen i världen. Med sin nya professur "Unesco Chair on International Water Cooperation" hoppas han få bättre genomslag hos politiker runt om i världen.

Konflikter kring vatten har varit temat för Ashok Swains forskning sedan 25 år.

– Jag började studera konflikter kring vatten eftersom vatten är en naturresurs som får direkta säkerhetsmässiga aspekter när det rör sig från territorium till territorium, säger Ashok Swain.

Efter sin disputation i New Dehli 1991 kom Ashok Swain till institutionen för freds- och konfliktforskning som post dok och har blivt kvar sedan dess. Genom åren har han träffat många politiska ledare för att lyfta fram vikten av politiska lösningar kring gränsöverskridande vattentillgångar.

Lyfter fram internationellt samarbete

Som Unesco-professor förväntas han lyfta fram internationellt vattensamarbete i forskning, undervisning och politik inom och utanför Sverige.

 – Utnämningen innebär en internationell acceptans för mitt arbete inom området. Jag kommer att fortsätta göra det jag gjort de senaste 25 åren, men Unesco-professuren ger mer tyngd till diskussionerna med det politiska ledarskapet om konflikter kopplade till vatten och hur de kan lösas.

45 procent av färskvattnet i världen kommer från gränsöverskridande floder och ofta finns överenskommelser om vattenuttag tänkta för torrperioder när vattenbehovet är som störst. Överenskommelser som förändras gradvis när vattenuttaget ökar på grund av bland annat befolkningstillväxt, ekonomisk tillväxt och urbanisering.

 – Den stora utmaningen att hantera är den plötsliga förändring av vattentillgången som är hotet på grund av klimatförändringarna. Länderna vet inte vad som kommer att hända i framtiden och kan inte planera.

Viktigt med politiska lösningar

Klimatförändringarnas hot om snabba variationer i vattentillgången gör det än viktigare med politiska lösningar på vattenbristen, anser Ashok Swain.

– De lösningar vi forskar om här i Uppsala är något som inte gjorts tidigare. Hittills har det mest varit hydrologer, geografer och miljöforskare som hanterat vattenfrågor, politiker är sällan inblandade. Det beror på en ambition att hålla vattenfrågan enkel, det blir mer komplext om politikerna blir inblandade. Men utan politiska lösningar kommer inte förslag på lösningar från olika experter att lyckas genomföras. Vår forskning syftar till att få fler politiker att se fördelarna med politiska lösningar på vattenbristen.

Deltar i debatten

Förutom forskning och diskussioner med politiker deltar Ashok Swain också i den offentliga debatten.

 – Nyligen hotade Indien att stänga av vattnet till Pakistan. Indien hävdade att de kan göra det men jag skrev en debattartikel och konstaterade att de inte kan göra det eftersom det skulle innebära enorma problem. Den texten fick ett stort genomslag och förändrade delvis diskussionen i Indien.

 – De tusen orden nådde fler människor än alla de böcker jag har skrivit i mitt forskarliv, skrattar Ashok Swain.

---

Fakta

  • Ashok Swain är professor i freds- och konfliktforskning vid institutionen för freds- och konfliktforskning och Unesco-professor i internationellt vattensamarbete.
  • Unesco (FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur) utnämner forskare till Unesco-professorer för att genom nätverk och kunskapsutbyte främja forskning och högre utbildning inom områden Unesco prioriterar.
  • De har inrättat en särskild professur vid Uppsala universitet med inriktning på forskning om internationella vattenfrågor – Unesco Chair on International Water Cooperation.

Läs mer

 

13 november 2017