Fyra nya Wallenberg Academy Fellows

14 december 2017

Wallenberg Academy Fellows är ett karriärprogram för lovande unga forskare som omfattar alla vetenskapsområden. Nu har fyra nya forskare fått erbjudande om att bli Wallenberg Academy Fellows vid Uppsala universitet.

De fyra forskarna är: Hanne Fjelde, Uppsala universitet, Erik J. Berg, Paul Scherrer Institute, Kaska Koltowska vid University of Queensland och Steffi Burchardt, Uppsala universitet.

Hanne Fjelde
Hanne Fjelde. Foto: Markus Marcetic

Hanne Fjelde kommer att undersöka effekten av politiskt våld under valperioder, bland annat hur våldsamheter i samband med ett val påverkar demokratiseringsprocessen i ett land och hur sådant våld kan förhindras. Hur kan de politiska partierna, det civila samhället och väljarna agera för att dämpa konsekvenserna av våldet?
 

Erik J. Berg
Erik J. Berg. Foto: Markus Marcetic

Erik J. Berg ska undersöka varför dagens litiumjonbatterier relativt snabbt tappar sin laddningsförmåga. Han ska utveckla experimentella metoder för att i realtid studera de kemiska reaktioner som sker under upp- och urladdning mellan den litiumjonledande elektrolyten och batteriets anod och katod. Syftet är att förstå varför oönskade sidoreaktioner uppstår och hur det går att motverka dem så att batteriet får en längre livslängd.

Kaska Koltowska
Kaska Koltowska. Foto: Kylie Georgas

Kaska Koltowska kommer att studera hur kroppens lymfkärl bildas från redan existerande blodkärl. Hur styrs celldelningen så att olika specialiserade celler i lymfkärlen utvecklas? Och vilka tillväxtfaktorer påverkar processen och vilken betydelse har tillgången till näring? De grundläggande kunskaper hon får fram kan bli användbara i utveckling av behandlingar mot lymfödem och spridning av cancerceller.

Steffi Burchardt
Steffi Burchardt. Foto: Markus Marcetic

Steffi Burchardt har upptäckt en paradoxal egenskap hos magma: att den kan spricka trots att den flyter. Hennes mål är att förstå hur sprickbildning i magma påverkar allt från förutsägelser av vulkanutbrott, till utfällning av ädelmetaller och formation av oljereservoarer. Förståelsen för hur magman spricker är också viktig för lokalisering av ädelmetaller och oljereservoarer. Steffi Burchardt kommer också samarbeta med ett isländskt djupborrningsprojekt för att optimera utvinningen av geotermisk energi från magmakammare.

Programmet Wallenberg Academy Fellows har inrättats av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar sina förslag för Wallenbergstiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet. Programmet ska garantera de utvalda forskarna långsiktiga resurser för att de ska kunna angripa svåra och långsiktiga forskningsfrågor.

Läs mer om forskningsprojekten hos KAW.
Läs pressmeddelande från KAW.