Samhällsvetenskapliga fakulteten startar ett centrum för socialt arbete

21 december 2017

Samhällsvetenskapliga fakulteten startar Centrum för socialt arbete som ett led i satsningen på att bygga upp en forsknings- och utbildningsmiljö i socialt arbete.

Hösten 2016 tog Uppsala universitet beslut om en satsning på uppbyggnad av ämnet socialt arbete. Socialt arbete är ett viktigt forsknings- och utbildningsämne med många kopplingar till dagens samhällsutmaningar.

Satsningen består bland annat i nyrekrytering av en professor i socialt arbete, universitetslektorer och biträdande universitetslektorer. De tjänsterna är på gång att tillsättas och personerna som anställs kommer att vara placerade på nya Centrum för socialt arbete som också blir värdenhet för socionomprogrammet.

– Centrum för socialt arbete blir centralt för att bygga upp relevant forskning som kan komma både samhället och studenterna till godo. Det nya centrumet är också viktigt för att lyfta fram kvaliteterna i socionomprogrammet och utveckla programmet både vad gäller innehåll och upplägg. På det här sättet kan vi ge socionomprogrammet en tydligare identitet, det är viktigt inte minst för studenterna, , säger Mats Edenius, dekan för samhällsvetenskapliga fakulteten

Satsningen på uppbyggnaden av forsknings- och utbildningsmiljön i socialt arbete stöttas ekonomiskt av rektor, samhällsvetenskapliga fakulteten och sociologiska institutionen.

Centrum för socialt arbete kommer att starta under våren 2018 och organisatoriskt vara placerat under sociologiska institutionen.

---

Läs mer