Stipendier till ekonomisk forskning

18 december 2017

Vid sitt höstsammanträde har forskningsnämnden för Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse tilldelat 17 nya doktorer Wallanderstipendier för deras framstående avhandlingar. Stipendiet ger möjlighet till fortsatt heltidsforskning under tre år.

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse har till ändamål att stödja samhällsvetenskaplig forskning inom främst företagsekonomi, nationalekonomi och ekonomisk historia.

Vid Uppsala universitet har stipendier tilldelats:

  • Anna Launberg
  • Jakob Molinder
  • Sebastian Escobar

Stiftelserna har under 2017 delat ut totalt 215 miljoner kronor till ekonomisk forskning.

Läs mer:
Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse