Bredd och djup

Fakulteten ansvarar för utbildning på grund- och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå samt forskning.

Hög internationell klass

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet spänner över samhällsvetenskapens tre centrala fält – beteendevetenskap, ekonomiska vetenskaper och statskunskap. Fakulteten ser kombinationen av bredd och djup i ämnen och kunskapsområden som sin främsta styrka.

Grundutbildningen omfattar både fristående kurser och program på såväl kandidatnivå som magister- och masternivå. De fristående kurserna utgör omkring 30-35 procent av utbildningsutbudet.

Inom fakulteten bedrivs forskning av hög internationell klass, inom vissa områden världsledande, som exempelvis Uppsalas konfliktdataprograms databas, internationell företagsekonomi och Uppsala Barn- & Baby Lab.

Verksamheten är huvudsakligen koncentrerad till två campus-områden, Ekonomikum och Gamla torget. Dessutom finns verksamhet vid Engelska parken, Blåsenhus, kvarteret Munken, Biomedicinskt centrum och på Campus Gotland. 

Läs mer om samhällsvetenskapliga fakultetens arbetsordning

Korta fakta

  • Antal helårsstudenter (grund och avancerad nivå): 6160
  • Omsättning utbildning: 360 mnkr
  • Omsättning forskning: 490 mnkr
  • 17 sökbara utbildningsprogram på grundnivå
  • 13 sökbara utbildningsprogram på avancerad nivå
  • Fler än 290 kurser

(siffrorna gäller 2020)

Senast uppdaterad: 2021-09-10