PhD studies

PhD studies will not only make you a leading expert in a particular field, but you will also learn to plan, think critically and take responsibility. You will acquire the breadth of knowledge and the skills that go with the subject in general. PhD studies involve working on a research project independently under supervision. You will both use and improve your practical and theoretical skills.

The aim of our programme of PhD studies is to make you an independent researcher who is good at imparting knowledge. You will be ready for complex and advanced work within trade and industry, the public sector, colleges and universities.

Utbildningen

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier för doktorsexamen, eller två års heltidsstudier för licentiatexamen. Utbildningens första terminer består främst av studier och under de senare terminerna ligger tonvikten på forskning. I många doktorandtjänster ingår dessutom olika former av institutionstjänstgöring och då tar utbildningen fem år. Institutionstjänstgöringen kan bestå av undervisning eller administration. 

Forskarutbildningens upplägg

Examen

Som filosofie doktor eller licentiat förväntas du ha förmåga till självständigt och kritiskt tänkande, goda ämneskunskaper, vetenskapliga metodologiska färdigheter, förmåga att identifiera intressanta och forskningsbara frågeställningar samt pedagogiska färdigheter och förmåga att uttrycka dig väl både i tal och i skrift. Det är färdigheter som efterfrågas inom många yrkesområden.

Detaljerad information om doktorsexamen

Last modified: 2022-02-02