Kommande disputationer inom samhällsvetenskapliga fakulteten

 • Sal IV, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala 2019-09-19 10:00

  Thelin, Mikael

  Valfrihetens geografi och rationella gymnasieval: En experimentell studie om elevers preferenser vid val av skola

  Open access
 • Sal IX, Biskopsgatan 3, Uppsala 2019-09-27 09:15

  Teodorescu, Dominic

  Dwelling on Substandard Housing: A multi-site contextualisation of housing deprivation among Romanian Roma

  Open access