Utbildning vid samhällsvetenskapliga fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet spänner över samhällsvetenskapens tre centrala fält – beteendevetenskap, ekonomiska vetenskaper och statskunskap. Du kan läsa utbildningar inom detta vid någon av våra institutioner:

Ekonomisk-historiska institutionen
Institutionen för freds- och konfliktforskning
Företagsekonomiska institutionen
Institutionen för informatik och media
Institutionen för kostvetenskap
Kulturgeografiska institutionen
Nationalekonomiska institutionen
Institutionen för psykologi
Sociologiska institutionen
Statistiska institutionen
Statsvetenskapliga institutionen
Institutet för bostads-och urbanforskning
Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES)
Institutionen för socialt arbete

Senast uppdaterad: 2023-03-23