Välkommen till samhällsvetenskapliga fakulteten!

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet spänner över samhällsvetenskapens tre centrala fält – beteendevetenskap, ekonomiska vetenskaper och statskunskap. Fakulteten ser kombinationen av bredd och djup i ämnen och kunskapsområden som sin främsta styrka.

Grundutbildningen omfattar både fristående kurser och program på såväl kandidatnivå som magister- och masternivå. De fristående kurserna utgör omkring 30-35 procent av utbildningsutbudet.

Inom fakulteten bedrivs forskning av hög internationell klass, inom vissa områden världsledande, som exempelvis Uppsalas konfliktdataprograms databas, internationell företagsekonomi och Uppsala Barn- & Baby Lab.

Verksamheten är huvudsakligen koncentrerad till två campus-områden, Ekonomikum och Gamla torget. Dessutom finns verksamhet vid Engelska parken, Blåsenhus, kvarteret Munken, Biomedicinskt centrum och på Campus Gotland. 


Satsning på socialt arbete

Uppsala universitet gör en storsatsning på forskningsämnet socialt arbete genom att bygga upp en ny forskningsmiljö.

Sociologiska institutionen har utlyst flera nya tjänster inom socialt arbete, bland annat en tjänst som professor. Tjänsterna är en del i en satsning för att bygga upp forskningsämnet socialt arbete och stärka socionomprogrammet.

Läs mer om satsningen på socialt arbete.